Izbira primerne kamnine

Pri izbiri kamnine je potrebno paziti na to, kje bo element "postavljen," saj na vsako kamnino vplivajo zunanji dejavniki.

Dejavniki, ki lahko spremenijo odtenek kamnine so:vlaga, razna razlitja maščob ali voskov, izpostavljenost kamnine pogosti uporabi (razni hodniki ipd...) 

V tem pogledu se je potrebno pri izbiri posvetovati, kje bo ta uporabljenam, saj so nekatere bolj primernejše za notranjo/zunanjo uporabo kot druge.