Marmor

Marmor je mehkejša kamnina svetlejših barv, nastane z prekristalizacijo apnenca, torej proces preoblikovanja obstoječih kamnin.

Metamorfne kamnine nastanejo v postopku metamorfizma. Zaradi visokih temperatur in pritiska gre pri marmorju za termalno metamorfizo.

Če gre za popolnoma čisto kamnino, je ta bele barve. V primeru, da razne primesi, jo te obarvajo.

V zgodovini se je ta kamen zaradi lahke obdelave uporabljal za razno kiparjenje, oblaganje sten, tal ali umetniško dekoracijo raznih stavb.

Svetovno znan je zelo eleganten Carrarski marmor iz Italije. V Sloveniji so nahajališča marmorja na Pohorju ter v okolici Slovenske Bistrice.